خیابان فرخی یزدی، ابتدای چھارم شرقی، پلاک ،٢٦ واحد ٣

مسترماسو؛

راه حـل نھایـی خدمــات

توسعـه کسبو کار شمـا

وب ماسو قدم به قدم ھمراه کسب و مار شماست تا اطمینان
حاصل کند ھر آنچه برای رشد و توسعه و رسیدن به درآمد
بیش تر نیاز دارید، در اختیار داشته باشید.

درباره وب ماسو و مسترماسو

اگرچه وب ماسو شرکتی نوبنیاد ھست اما تجر به مسترماسو را ھمراه خود دارد.

وب ماسو به شما کمک می کند کمپین ھای شبکه ھای اجتماعی تاثیرگذاری ایجاد و
اجرا کنید که مشتریان شما را در پلتفرم ھای مختلف مانند اینستاگرام، توییتر و …
درگیر می کند. ما به شما کمک می کنیم کانال ھای مناسب را انتخاب کنید، محتوای
خود را ایجاد کرده و به اشتراک بگذارید، با فالوورھای خود تعامل داشته باشید و بر
عملکردتان نظارت داشته باشید. با کمپین ھای شبکه ھای اجتماعی، می توانید شھرت
برند خود را افزایش دھید و به شناخته شدن توسط افراد بیش تر و در نتیجه فروش
بیش تر کسب و کارتان کمک کنید.

محصولات ابری ماسو

ضروری ترین خدمات وب ماسو برای توسعه کسب و کار شما.

باشگاه مشتریان ابری
گوگل ادز و سئو از سرویس ھای محبوب و مھم برای کسب و کارھایی ھستند که می خواھند مشتریان جدیدی را به صورت آنلاین جذب کند. گوگل ادز به شما کمک می کند انواعی از تبلیغات آنلاین را ایجاد و با توجه به ھدف و ذائقه جستجوی مشتریان به آن ھا نمایش دھید. با گوگل ادز می توانید ھدف و بودجه تعیین کنید، نتایج خود را تجزیه و تحلیل کنید و کمپین ھا را برای حداکثر بازگشت سرمایه بھینه سازی کنید. خدمات سئو نیز به شما کمک می کند تا وب سایت و محتوای خود را بر اساس کلمات کلیدی، سرعت لود و کیفیت و استانداردھای دیگر بھینه سازی کنید. ھم چنین می توانید ترافیک ارگانیک خود را افزایش دھید، تجر به کاربری سایت خود را بھبود بخشید و رتبه خود را در موتورھای جستجو افزایش دھید.
کلیک کنید

خدمات ما

کامل ترین مجموعه از خدمات توسعه کسب و کارھای دیجیتال از جمله طراحی و پشتیبانی نرم افزار
و پلتفرم ھای فروشگاھی، ادز و دیجیتال مارکتینگ را از وب ماسو بخواھید.

پشتیبانی نرم افزار

ما به شما در نگھداری و عیب
یابی برنامه ھا و نرم افزارھای
کسب و کارتان کمک می کنیم.
تیم متخصصین وب ماسو می
توانند ھرگونه مشکل فنی را
مدیریت کنند. با پشتیبانی نرم
افزار ماسو، می توانید زمان
خرابی برنامه ھا را کاھش دھید،
عملکرد خود را بھبود بخشید و
تجر به کاربری بھتری برای
مشتریان خود رقم بزنید.

گوگل ادز

گوگل ادز سرویس تبلیغات
آنلاین محبوب گوگل است. با
تبلیغات گوگل، می توانید
تبلیغات خود را در صفحات وب
سایت ھا، نتایج جستجو،
اپلیکیشن ھا و پلتفرم ھای دیگر
قرار دھید، آگاھی از برند خود
را افزایش دھید، سرنخ و
لیدھای جدید ایجاد کنید و آن
ھا را به مشتریان خود تبدیل
کنید .

فروشگاه آنلاین

ما به شما در طراحی و توسعه
یک پلتفرم فروشگاه آنلاین
سفارشی و کاربر پسند که
متناسب با نیازھای کسب و
کارتان باشد کمک می کنیم. با
خدمات طراحی پلتفرم
فروشگاھی ماسو یک وب سایت
متناسب با نیازھای مخاطبانتان
ایجاد کنید که محصولات و
خدمات شما را به خوبی به
نمایش می گذارد

بازاریابی دیجیتال

ما به شما کمک می کنیم تا یک
استراتژی بازاریابی دیجیتال
جامع برای تمام جنبه ھای حضور
خود در فضای آنلاین (سئو،
شبکه ھای اجتماعی، بازاریابی
محتوا، ایمیلی و …) را طراحی و
اجرا کنید. با خدمات دیجیتال
مارکتینگ ماسو، مخاطبان خود
را درگیر کنید و افراد بیش تری
را با کسب و کار خود آشنا کنید.

سایر خدمات وب ماسو

درباره محصولات ابری ماسو

بستری ساده، ایمن و یکپارچه برای رشد بیش تر کسب و کار شما

ما در پلتفرم ابری وب ماسو، دو محصول پرکاربرد CRM ابری و باشگاه
مشتریان ابری را ارائه می کنیم تا بتوانید تعاملی بھینه تر و موثرتری را با
مشتریان خود رقم بزنید. بسته به نیاز کسب و کار خود می توانید ھر یک
از این دو محصول را تنھا با چند کلیک تھیه کنید.

باشگاه مشتریان ابری ماسو

باشگاه مشتریان ابری وب ماسو بستری است برای ھمه کسب وکارھا،
به ویژه صاحبین کسب و کارھای فروشگاھی، تا اطلاعات مشتریان
خود را جمع آوری کرده و از آن ھا برای اھداف بازاریابی دیجیتال
استفاده کنند. باشگاه مشتریان، به شما امکان می دھد پیشنھادات
و تخفیف ھای شخصی برای مشتریان ارسال کنید و بازخورد آن ھا را
دریافت کنید.

باشگاه مشتریان ابری ماسو

باشگاه مشتریان ابری وب ماسو بستری است برای ھمه کسب وکارھا،
به ویژه صاحبین کسب و کارھای فروشگاھی، تا اطلاعات مشتریان
خود را جمع آوری کرده و از آن ھا برای اھداف بازاریابی دیجیتال
استفاده کنند. باشگاه مشتریان، به شما امکان می دھد پیشنھادات
و تخفیف ھای شخصی برای مشتریان ارسال کنید و بازخورد آن ھا را
دریافت کنید.

برخی از مشتریان وب ماسو

کامل ترین مجموعه از خدمات توسعه کسب و کارھای دیجیتال از جمله طراحی و پشتیبانی نرم افزار
و پلتفرم ھای فروشگاھی، ادز و دیجیتال مارکتینگ را از وب ماسو بخواھید.